Kurs dla każdego kto marzy o roli Revenue Managera w hotelu. Obejmuje aspekty kultury i założenia RM. Wyjaśnia na czym RM zarabia, jaka jest wartość strategii RM, na czym polegają taktyczne metody RM, pomaga zrozumieć jakie są i co znaczą jednostki miary hotelu. Na czym polega dystrybucja.

Szkolenie to jest podstawą dla pracowników, którzy w hotelu odpowiedzialni są za przychód: sprzedaż, marketing, recepcję, rezerwację; dla dyrektorów i właścicieli hotelu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

  • Wyjaśnić pojęcie RM, znać historię jego powstania i rozwoju,
  • zidentyfikować odpowiednie środowisko biznesowe sprzyjające zastosowaniom RM,
  • rozróżnić strategiczny i taktyczny RM,
  • kalkulować wewnętrzne i zewnętrzne jednostki miary Hotelu,
  • rozumieć wyzwania z jakimi Revenue Manager się spotyka zarządzając efektywnością RM,
  • zidentyfikować sposoby wdrożenia taktycznej ceny i kontroli długości pobytu,
  • zdefiniować zarządzanie dostępnością,
  • używać i kalkulować displacement analysis,
  • wyjaśnić jaką rolę i wpływ ma RM na tworzenie popytu w kontekście strategii marketingowej,
  • zarządzać kanałami dystrybucji… między innymi.

Szkolenie w obiekcie trwa 2 dni po 8 godzin.

Szkolenie prowadzi Krzysztof Głabiński

Od ponad 20 lat buduje od podstaw Revenue Management, Revenue Development i Dystrybucję, wdrażając je w liniach lotniczych w wielu rynkach Europy oraz w hotelach sieciowych w Polsce. Od ponad 10 lat współtworzy i prowadzi firmy technologiczne zajmujące się Dystrybucją, Revenue Management i Marketingiem. Wśród firm dla których Kris pracował lub które współtworzył można wymienić: British Airways, Lot, Qatar Airways, Accor Hotels, Yieldplanet, i-Rates, szkoleniahoteli.pl, roomito.com, ratemetrics.com (AggregateIntelligence.com). Obecnie zajmuje się strategicznym doradztwem rozwoju biznesu, rozwoju produktu w firmach technologicznych z dziedziny revenue management, dystrybucji i big data. Kris jest też coachem, trenerem i speakerem.

Program

Na czym polega Revenue Management?

Wyjaśnienie konceptu i różnicy pomiędzy pospolitym RM a RM wynikającym z wartości kupującego i sprzedającego. Porusza zagadnienia: Fixed Capacity, Perishable products.

Jednostki miary Revenue Management

Porusza zagadnienia: Revenue, Occupancy, Average Rate, RevPAR, contribution margin (Net Revenue), Identical Revenue, Marginal Revenue Considerations, GOPPAR, ARPAR, Comp set, Market Share, Market Intelligence, Fair Share, Analiza Displacement.

Strategiczny Revenue Management

Porusza zagadnienia: Differentiations, Market Segmentation, Market targeting, Market Positioning, Promotion, CRM, Market Mix Management, Strategic pricing: konkurowanie ceną, rate parity, ceny Rack, ceny specjalne, dynamika cenowa, zróżnicowanie cenowe, pakietowanie, revenue streams management,

Taktyczny Revenue Management

Forecasting Demand, Forecasting Room Availability, Forecast w excelu, struktury cenowe, taktyczne obniżanie cen, kontrola popytu, dostępności i ceny,

Dystrybucja i jej optymalizacja

Online Travel Agents, strony www, strony opiniotwórcze, strony grupowe, GDSy

Zastosowanie Revenue Management w hotelu

Technologia i systemy Revenue Management, Rola Revenue Managera w hotelu, Przyszłość Revenue Management.


Chcesz dowiedzieć się więcej ? Skontaktuj się ze mną: