Jak zwykle na koniec tygodnia dzielimy się ciekawymi wydarzeniami z naszej branży. W tym tygodniu, wydawnictwo Skift opublikowało nowy miesięczny raport indeksu powrotu do normalności dla branży TRAVEL (Skift Recovery Index).

Przy współpracy wymiany danych z firmami takimi jak: AmadeusAviasalesCendynCollinsonCriteoDuettoHotelbedsKey Data DashboardOAGOnyx CenterSourceRateGainShiji GroupSimilarWebSkyscannerSojernTransparent oraz TrustYou, Skift analizuje miesięczne globalne i krajowe wskaźniki podstawowych KPI (key performance indicators) z branży hoteli, wynajmu krótkoterminowego, podróży lotniczych, podróży samochodem.

Wiodące wskaźniki obejmują rzeczywiste obłożenie, przychód na dostępny pokój (RevPAR), dostępność miejsc w samolotach,  ich obłożenie, ilości wyszukiwania podróży, rezerwacji, anulacji itp.

Dane biorą też pod uwagę miesięczny indeks ożywienia makroekonomicznego na poziomie globalnym i krajowym, oparty na wskaźnikach bezrobocia, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i zwrotach z rynku akcji.

Wskaźniki miesięczne następnie porównane są ze wskaźnikami z roku 2019, kiedy branża TRAVEL była jeszcze na wysokim poziomie.

Index 100 oznacza wszystkie wskaźniki na tym samym poziomie co w roku 2019.  Index poniżej 100 oznacza, że wyniki w tym toku są mniejsze i o ile mniejsze. Index powyżej 100 oznacza, że są większe.

Index został stworzony dla 22 krajów mających największy wpływ na branżę TRAVEL. Państw, które stanowią 62% światowej turystyki przyjazdowej, 68% turystyki wyjazdowej i 78% światowej produkcji brutto. Niestety Polski na tej liście nie ma, ale ciekawa jest analiza innych europejskich krajów.

Na powyższym wykresie widzimy drastyczne spadki branży TRAVEL dla wszystkich państw, podczas pierwszej fali pandemii, której konsekwencją było wprowadzenie największej ilości restrykcji.

Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla branży.

Rok 2020 zapowiadał się jeszcze lepiej.

W styczniu wszystkie wskaźniki były powyżej roku poprzedniego.

Luty utrzymał się podobnym do 2019r. poziomie.

Ale już w marcu branża została solidnie uderzona. Indeks wyników badanych państw spadł do poziomu 10-20, w porównaniu do roku 2019.

Następne miesiące to ścieżka utrzymywania się indeksu na poziomie 10-20 i powolnego przyrostu. Do czerwca wskaźniki indeksu oscylowały ok. 20-30, w porównaniu do roku 2019.

W czerwcu zaobserwowaliśmy powolny wzrost wyników. Na czoło wysunęły się Rosja i Turcja, które odnotowały dużo lepsze poziomy niż pozostałe kraje.

W sierpniu index Rosji, w porównaniu do roku 2019, osiągnął poziom 71, a Turcji 51. Indeksy pozostałych krajów oscylowały między 40-50. Od września przewaga Rosji i Turcji powiększyła się. Tymczasem kolejne fale pandemii osłabiły pozostałe kraje, których index spadł z powrotem do poziomu ok. 20-30.

W styczniu 2021 Rosja osiągnęła index 61, a Turcja 40. Oznacza to, iż właśnie w tych dwóch krajach branża TRAVEL zaczęła najszybciej wychodzić z pandemii. Takie wyniki wskaźników można połączyć ze wskaźnikami śmiertelności na COVID19, w badanych krajach.

Biorąc pod uwagę ilość przypadków śmiertelnych, wydaje się, iż stopień zagrożenia pandemią, zarówno w Rosji jak i Turcji, nie jest tak wysoki jak w pozostałych krajach.

Warto nadmienić, iż Rosja ma najmniejszy stosunek śmiertelnych przypadków do ilości zachorowań. Oczywiście wierząc, że dane przekazywane oficjalnie przez te państwa są prawdziwe.

Ewidentnie widać, że aktywność TRAVEL, jest ściśle związana ze stopniem zagrożenia pandemicznego. Im większa śmiertelność, tym większe restrykcje wprowadzane przez rządy, tym mniejszy indeks wskaźników TRAVEL.

Ciekawym przypadkiem są Niemcy, u których śmiertelność nie jest aż tak wysoka jak w pozostałych krajach Europy zachodniej. Jednak index Skift dla tego kraju w styczniu b.r. wyniósł 29 i okazał się być jednym z najniższych. Wyjaśnienia można szukać w schematach restrykcji stosowanych przez rządy UE.

O ile wszystkie kraje są niezależne w podejmowaniu decyzji, to decyzje rządów UE są do siebie podobne. Niezależnie więc od poziomu śmiertelności, restrykcje w poszczególnych państwach EU są podobne.

Powodem takich praktyk może być mobilność Europejczyków wewnątrz strefy UE. Celem nadrzędnym zatem stało się bezpieczeństwo państw UE.

Niezależność Rosji i Turcji od UE wpływa na indywidualne podejście obu tych krajów do nakładanych restrykcji. Niższa śmiertelność skutkuje luzowaniem restrykcji szybciej, co z kolei skutkuje szybszym powrotem aktywności TRAVEL i podnosi indeks.

Jeśli tak jest, to oznacza, że SRI w UE będzie tak dobry jak wskaźniki pandemii we wszystkich krajach Unii. Otwarcie granic i uwolnienie TRAVEL będzie więc wprowadzone, kiedy większość krajów będzie miała bezpieczne wskaźniki poziomu pandemii.

Co to oznacza dla Polski?

Dla porównania i odniesienia Polski do kontekstu, w tabelce poniżej porównujemy wyniki śmiertelności w Polsce do badanych krajów:

Warto zaznaczyć, że kraje Europy zachodniej, największy poziom śmiertelności odnotowały w marcu 2020, podczas pierwszej fali, której w Polsce nie odnotowano.

W Polsce główna fala przypadła na listopad 2020. Jej poziom spowodował, że znaleźliśmy się w grupie państw z największym poziomem śmiertelności.

– Czy w związku z tym, indeks Polski powinien być podobny do poziomu krajów zachodniej Europy?

Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ ciężko jest uzależnić restrykcje wprowadzane w naszym kraju, od statystyk pandemii. Różnimy się też od innych krajów formą walki ekonomicznej z pandemią.

O ile w większości państw Europy wprowadzono stan wyjątkowy, który uruchomił dodatkowe budżety wsparcia ekonomicznego dla przedsiębiorstw (w tym hoteli), w Polsce tego nie zrobiono.

Co prawda rząd wprowadza tarcze pomocowe, ale wg naszej ostatniej ankiety ponad 90% hotelarzy uważa, że jest to niewystarczająca pomoc.

W związku z tym hotelarze liczą, iż hotele pozostaną teraz otwarte, ale jak już pisaliśmy, samo otwarcie nie wystarczy, kiedy mobilność (popyt) jest na skrajnie niskim poziomie. Jeśli przyjmiemy, że Polska ma porównywalny SRI do innych krajów Europy (ok 20 w porównaniu do poziomu 100 w roku 2019), może liczyć jedynie na śladowy popyt, nawet przy braku restrykcji związanych z uruchomieniem obiektów.

– Ale to co zastanawia naszego analityka SzkoleniaHoteli.pl, to odpowiedź na pytanie, w jakim scenariuszu kraje UE będą wracać do normalności?

Patrząc na restrykcje Niemiec, w porównaniu do pozostałych państw, wydaje nam się, że luzowanie obostrzeń związanych z TRAVEL, będzie tak szybkie, jak stan pandemii w większości państw UE.

Zobaczmy zatem jak wygląda stan pandemii w Polsce na tle, wspomnianych wcześniej, krajów UE.

– Patrząc na to zestawienie, można się zastanowić czy szczepienia wpłyną na pozostałe parametry, ilości zakażeń, poziomu śmiertelności w Polsce, etc.. ? Jeśli nic się nie zmieni, to czy UE będzie czekać na Polskę w luzowaniu restrykcji i podróży? Czy będzie izolować Polskę dla ratowania unijnej gospodarki?

Bardzo ciekawe będą też publikowane wkrótce wyniki Skift Recovery Index, ponieważ powinny uwzględnić ogłoszenie premiera Wielkiej Brytanii w tym tygodniu, zapowiadające odrodzenie ekonomii i branży TRAVEL od maja b.r.

Zespół SzkoleniaHoteli.pl

Źródło: https://research.skift.com/recovery/ https://ourworldindata.org

Kategorie: 2021COVID_19

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *