Forecast* – /ˈfɔːkɑːst/, rzeczownik  – prognoza*, według słownika angielsko polskiego Cambridge.

przyrost rezerwacji każdego dnia

Prognoza** – (późnołac. prognosis, od starogr. πρόγνωσις, nowogr. πρόγνωση prōgnosis, od πρoγιγνώσκειν progignōskein, „wiedzieć wcześniej”, od pro- „wcześniej, przed” i gignōskein, „dowiedzieć się”) lub predykcja (łac. prædictusim. od prædicere, „przepowiadać”, od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i dicere, „mówić”) – naukowa metoda przewidywania tego, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą, według wikipedii.

Ponieważ język hotelarski jest językiem międzynarodowym, termin forecast zakorzenił się w naszym języku na dobre. Jako słowo samo w sobie, nie wiele kryje tajemnic. Natomiast w swoim znaczeniu w hotelarstwie jest jedną wielką tajemnicą.

 Forecastowanie (prognozowanie) jest to przewidywanie wartości zmiennych w przyszłości, zanim się zmienią. Na przykład room forecast jest to przewidywanie ilości sprzedanych w przyszłości pokoi, zanim zostaną faktycznie sprzedane. Demand forecast jest to przewidywanie popytu np. na pokoje w przyszłości, zanim zostaną dokonane rezerwacje.

Forecast zazwyczaj wykonuje się aby wspomóc wczesne podejomowanie decyzji lub wspomóc planowanie. Na przykład forecast na najbliższą sobotę przewiduje 100% obłożenia. Oznacza to że już teraz Dyrektor może zaplanować odpowiednią ilość osób na zmianie, dokonać zakupu odpowiedniej ilości chleba na śniadanie, lub … podnieść już teraz cenę na ostatnie wolne do sprzedaży pokoje.

Forecastowanie opiera się na danych i matematycznych algorytmach, które przychodzą nam z pomocą w “odwtarzaniu” przyszłości. Wiążą się też z podstawowymi problemami.

Pierwszym problemem forecastowania jest czas: jak daleko w przyszłość sięgać ma prognoza.

Z regóły stosuje się trzy, ogólne pojęcia czasu forecastu:

  1. Krótko terminowy
  2. Średnio terminowy
  3. Długo terminowy

Problemu jednak to nie rozwiązuje, ponieważ każde z tych pojęć ma różne znaczenie odnośnie do dziedziny w której jest stosowany. Jeśli forecastujemy zapotrzebowanie mieszkańców miasta na prąd, forecast którko terminowy będzie wynosił 5-10lat. Jeśli forecastujemy popyt na pokoje, forecast długo terminowy będzie wynosił 6 miesięcy – 1 rok. Krótkoterminowy, najczęściej 7 – 14 dni.

Wprowadzenie różnych pojęć czasu forecastu wynika z tego, że każde pojęcie wymagać będzie innej techniki liczenia prognozy. Metoda jaką liczymy pokoje na następny tydzień, zastosowana na forecast 5-o letni nie będzie dokładna.

Forecastowanie możemy podzielić również na sposób liczenia:

  1. Jakościowy – kiedy nie można do końca zastosować algorytmu matematycznego, z powodu braku odpowiednich/wiarygodnych danych. Dotyczy to głównie forecastów długoterminowych.
  2. Ilościowy – kiedy dane historyczne są dostępne a zmienne są możliwe do określenia. Stosujemy metody wyliczania zależności pomiędzy zmiennymi wpływającymi na nasz przewidywany wynik.
  3. Szeregów czasowych – kiedy mamy pojedynczą zmienną, która zmienia się w czasie a której przyszłe dane uzależnione są od wartości tej zmiennej w przeszłości.
Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *